หน้าแรก > The Most In The World > สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก

สิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลก

20 อับดับสิ่งก่อสร้างที่ราคาแพงที่สุดของโลกโลกเรานี้มีสิ่งปลูกสร้างมากมายทั้งเล็กๆ ไป จนถึงใหญ่โตซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือ

ของสิ่งที่เรียกว่า “มนุษย์” นั่นเอง แต่จะว่าไปมนุษย์จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มิิได้เลยถ้าหากว่าไม่มี

วิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยทรัพยากรต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อมาสร้างสรรค์

สิ่งต่างๆขึ่้้นมาเพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ คน แต่สิ่งปลูก

สร้างต่างๆที่อยู๋ในโลกของเรานั้นเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ทรัพย์สินอย่างมหาศาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์

และความยิ่งใหญ่ ใหญ่โตอลังการงานสร้างงแค่ไหน สิ่งปลูกสร้างบางอย่างเล็ก แต่ใช้ทุนสูงมาก

เนื่องจากทำได้ยาก และมีเงือนไข และความยากลำบากต่างๆ มากมาย เช่นกับสิ่งปลูกสร้างราคา

เเพงที่สุดในโลกอันดับที่ 1 อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใหญ่มากมายนัก แต่เรื่องเทคโนโลยี

และความยากลำบากมันไม่เคยแพ้ใครเนื่องจากมันอยู่นอกโลกของเรา หรือใน อวกาศนั่นเอง


เราไปดู 20 สิ่งปลูกที่ราคาแพงที่สุดในโลกกันเลยดีกว่า


อันดับที่ 1 สถานีอสวกาศนานาชาติ International Space Station ( ISS )

ประเทศ United States Russia Japan Canada European ราคา 157000 ล้านเหรียญ

แล้วเสร็จใน 2010 เป็นสุดสุดยอดที่มนุษย์เคยสร้างมา ซึ่งจะเป็นการก้าวต่อไปของเทคโนโลยี

ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ยารักษาโรคเอดส์ มะเร็ง ( ยานะคับ ไม่ใช่วัคซีน ) การอยู่อาศัยของ

มนุษย์นอกอวกาศ ( ก้าวแรกของมนุษย์ที่จะไปอยู่ดวงจันทร์ ) เทคโนโลยีการป้องกันภัยจากนอกโลก

( อุกกาบาต ) และอื่นๆอีมากมาย

—————————————————————————————————————–

อันดับที่ 2 อันดับ 2 Three Gorges Dam ประเทศ China

ราคา 25000 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2011 สุดยอดความภาคภูมิใจของเอเชียและของจีนมันก็คือ

เขื่อนแยงซีเกียงมันเก็บกักน้ำมากซะจนทำให้แกนโลกเอียงเลยที่เดียว( มาจากข่าวนะคับ ไม่ได้คิดเอง )

แต่ก็คงแย่สำหรับคนไทยสักหน่อยเพราะเขื่อนนี้อยู่ต้นสายของแม่น้ำโขงของเรานี้เองซึ่งแม่น้ำโขง

เราเป็นเพียงแค่กิ่งของแม่น้ำแยงซีเกียง จีนเลยมีสิทธิ์ขาดของแม่น้ำสายนี้

—————————————————————————————————————–

อันดับ 3 Big Dig ประเทศ United States


ราคา 14600 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2007 เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ขนาด 10 เลนเชื่อมต่อจากรัฐบอสตัน

ไปยังรัฐเมสสาซูเซส ซึ่งจะทำให้ เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาจะกลายเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก

—————————————————————————————————————–

อันดับ 4 Channel Tunnelประเทศ France United Kingdom


ราคา 8130 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2007เป็นอุโมงค์ที่ให้ลอดใต้

ช่องแคบอังกฤษสู่ประเทศฝรั่งเศสและเป็นอุโมงค์ที่ ลอดใต้ทะเล ที่ยาวที่สุดในโลกคือมีความยาวถึง 49.94 กิโลเมตร

อุโมงค์นี้มีทั้งทางวิ่งของรถไฟและรถยนต์ทำให้การติดต่อคมนาคมระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นไปอย่างสะดวกมาก

ซึ่งรถไฟที่ใช้วิ่งในอุโมค์นี้ ก็เป็นรถไฟด่วนแบบเดียวกับ รถไฟด่วน TGV (รถไฟที่เร็วที่สุดในโลก ของฝรั่งเศส)

มีชื่อว่า ยูโรสตาร์ วิ่งที่ความเร็วเกือบ 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

—————————————————————————————————————–

อันดับ 5 CVN-78 class aircraft carrier ประเทศ United States


ราคา 8100 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2015 สุดยอดเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ ทั้งขนาดเรืออนุภาพและเทคโนโลยี

ไม่เป็นสองรองใคร ถึงกับทำให้ประเทศคู่แข่งของสหรัฐ คือรัสเซียถึงกับต้องสร้างเรือมาแข่งแสงยานุภาพด้วย

แต่ก็ไม่ติดในรายชื่อ 20 อันดับนี้ ขอซูฮกกับอเมริกาจริงๆ ไม่รู้เค้าจะเก่งไปถึงไหน !!!!

—————————————————————————————————————–

อันดับ 6 Alaska Pipeline ประเทศ United States


ราคา 8000 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1977 เป็นท่อส่งน้ำมันที่ยาวที่สุดในโลก ส่งจากรัฐอลาสก้ามายังคลังเก็บน้ำมันในสหรัฐ

( แค่เก็บเอาไว้ ไม่ยอมใช้ ) เป็นมาตรการความมั่นคงของชาติ แต่กลับไปเอาของประเทศอื่นมาใช้ แล้วสุดท้ายประเทศที่

เหลือน้ำมันเป็นประเทศสุดท้ายก็คือ สหรัฐอเมริกา ( ฉลาดแกมโกง )

—————————————————————————————————————–

อันดับ 7 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นITER

ประเทศ United States European India Japan China Russia South Korea


ราคา 6500 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2016 อันนี้เป็นสุดยอดที่ผมขอนำเสนอ เพราะเป็นโรงปฎิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชันโดยใช้

กาซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ( พลังงานสะอาดกว่าฟิชชัน เพราะไม่มีกัมมันตภาพรังสี ) โดยเครื่องนี้จะเร่งอณหภูมิสูงถึง

10 ล้านองศาเซสเซียส โดยมีผนังเป็นพลาสม่ากันความร้อน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 500 MW

—————————————————————————————————————–

อันดับ 8 New Bay Bridge ประเทศ United States


ราคา 6300 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2013 เป็นสะพานแขวนจากซานฟานซิสโกไปยังแคลอฟอเนีย

ซึ่งปัจจุบันก็มีสะพาน Bay Bridge อยู่แล้ว แต่ยาวกว่า ใหญ่กว่า ซึ่งคล้ายๆกับสะพานโกลเดนเกจ

—————————————————————————————————————–

อันดับ 9 เครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider ประเทศ World


ราคา 6000 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2008 เครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้เงินจากทุกประเทศทั่วโลกรวมถึง ไทยเราด้วย

ซึ่งเท่าไรผมก็ไม่รู้เป็นเครื่องเร่งความเร็วอนุภาค ของศูนย์วิจัย CERN ในสวิตเซอร์แลนด์ มีลักษณะเป็นท่อใต้ดินวนเป็นวงกลม

ยาว 27 กิโลเมตร เป้าหมายของ LHC คือใช้ทดลองเร่งความเร็วอนุภาคแล้วเอามาวิ่งชนกัน เพื่อตรวจสอบทฤษฎีทางฟิสิกส์

โดยเร่งให้อิเลกตรอนเคลื่อนที่เกือบเท่าความเร็วแสง ซึง่ปกติอิเลกตรอนจะเคลื่อนที่ประมาณ 150000 กมต่อวินาที

ซึ่งจะทำให้เกิดหลุมดำขนาดเล็กๆ ซึง่เล็กมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ภายในเสี้ยววินาที และเราก็จะเก็บอนุภาคที่หลุ่มดำปล่อยออกมา

เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีมากมาย ซึง่หนึ่งในนั้นก็มีทฤษฎีสัมพันธภาพ ซิงกูลาลิตี้ ควอนตัม

—————————————————————————————————————–

อันดับ 10 Akashi-Kaikyō Bridge ประเทศ Japan


ราคา 5000 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1998  สะพานแขวนของประเทศญี่ปุ่น ซึง่เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลก

—————————————————————————————————————–

อันดับ 11 Mir ประเทศ Russia


ราคา 4300 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1996  อดีตสถานีอวกาศที่ดีที่สุดของโลก แต่ปัจจุบันปลดประจำการแล้วจะถูกทำลาย

โดยให้ตกลงสู่พื้นโลก เป็นความภาคภูมิใจของรัสเซียเพราะเป็นสถานีอวกาศของประเทศรัสเซียประเทศ เดียว

ซึ่งสร้างความกดดันให้สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากในสมัยนั้น

—————————————————————————————————————–

อันดับ 12 National Ignition Facility ประเทศ United States


ราคา 4200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2009 มันคือ ห้องสมุด สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันแพงจัง ดูรูปแล้วสงสัยเอาเครื่องปรมาณูมาตั้งเอาไว้

—————————————————————————————————————–

อันดับ 13 Burj Dubai ประเทศ United Arab Emirates


ราคา 4100 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2009 สิ่งก่อสร้างที่จะกลายมาเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก

และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาด้วย ความสูงประมาณ 818 เมตร

จุคนได้ถึง 35,000 คน โดย 8 ชั้นแรกจะเป็นโรงแรม complex และสถานบันเทิงต่างๆ

ส่วนชั้นที่ 9 ถึงชั้นที่ 37 จะเป็นห้องพักหรูหราสำหรับบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย

โดยได้รับการออกแบบตกแต่งโดย Armani แบรนด์ชื่อดังจากอิตาลี ชั้นที่ 38-41

ก็จะเป็นอีกส่วนที่จัดเป็นห้องพักของโรงแรม สำหรับชั้นที่ 42-108 ถูกจัดให้เป็น Apartments

ส่วนชั้นที่สูงจากนี้ขึ้นไป จะเป็นส่วนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของอาคารแห่งนี้

—————————————————————————————————————–

อันดับ 14 Queen Elizabeth class aircraft carrier ประเทศ United Kingdom

ราคา 3900 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2014 เรือบรรทุกเครื่องบินของประเทศอังกฤษแต่ก็สู้ของอเมริกาไม่ได้ 555

—————————————————————————————————————–

อันดับ 15 Deer Island Waste Water Treatment Plant ประเทศ United States


ราคา 3800 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2000 โครงการบำบัด น้ำเสียแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะ Deer ในอ่าว Boston

โดยถือว่าเป็นโครงการบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Massachusetts Water Resources Authority

โดยมีหน้าที่ในการป้องกันปัญหาน้ำเสียภายในอ่าว Boston โครงการบำบัดน้ำ เสียแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ

1860 ก่อนมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งในปี 1960 และ 1990 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Clean Water

—————————————————————————————————————–

อันดับ 16 Oosterscheldekering ประเทศ Netherlands


ราคา 3750 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1986 โครงการผนัง กั้นน้ำของประเทศฮอลแลนด์เพื่อป้องกันปัญหา

Storm Surge ( คลื่นสูงใกล้ชายฝั่ง ) แห่งนี้มีความยาวถึง 9 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการที่น้ำจะเอ่อล้นเข้า

ประเทศฮอล์แลนด์เนื่องจากประเทศฮอลแลนด์ นั้นมีความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเล การก่อนสร้างนั้นเริ่มขึ้นในปี

1976 ก่อนแล้วเสร็จในปี 1986 โดยมีการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจะระบายน้ำจากข้างในออกเมื่อระดับน้ำสูง

และป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกเข้ามาข้างในตัวประเทศได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

—————————————————————————————————————–

อันดับ 17 Rivercity Motorway ประเทศ Australia


ราคา 3200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2010 ระบบขน ส่งของเมือง Brisbane ประเทศ Australia นี้

ประกอบด้วยการขุดอุโมงค์จำนวน 5 อุโมงค์เพื่อเชื่อมระหว่าง Woolloongabba กับ Bowen Hills

เพื่อเป็นการลดการติดขัดอันเนื่องมาจากสี่แยกไฟแดงจำนวน 18 แยกภายในเมือง Brisbane

งานชิ้นนี้เกิดจากแนวความคิดของผู้ว่าการเมือง Cambell Newman ในปี 2006 ก่อนจะถูกประมูลโดยบริษัท

Brisconnections ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอย่างต่ำ 45 ปี โดยในปัจจุบันนี้งานเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 2 อุโมงค์

—————————————————————————————————————–

อันดับ 18 USS Jimmy Carter ประเทศ United States


ราคา 3200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2004 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ประจำภาคพื้นแปรซิฟิกเรานี้เอง

—————————————————————————————————————–

อันดับ 19 B-2 Spirit Stealth Bomber ประเทศ United States ราคา


2200 ล้านเหรียญ เสร็จใน 1988 เครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดีที่สุดในโลกใช้เทคโนโลยีสเตล

และพิสัยการบินถึง 11000 กม โดยสหรัฐมีทั้งหมด 21 ลำ เป็นต้นแบบเครื่องบินสเตลรุ่นต่อๆมา

—————————————————————————————————————–

อันดับ 20  Taipei 101 ประเทศ Taiwan


ราคา 1800 ล้านเหรียญ เสร็จใน 2004ปัจจุบันถูกทำลายสถิติตึกที่สูงที่สุดในโลกไปแล้ว เสียใจด้วย

—————————————————————————————————————–

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

TiSermClub

Web Master

ขอขอบคุณแผล่งที่มา  http://atcloud.com
Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: